Succesverhalen

Koningin Maxima rondetafelgesprek met Gelders Vakmanschap

Donderdag 25 juni bezocht Hare Majesteit Koningin Máxima het Gelders Vakmanschap bij het Apeldoornse gastbedrijf Hamer. Op het programma stonden, naast drie bedrijfspresentaties tijdens de rondleiding door Hamer, Henk van Tongeren Water & Techniek en Evema Beveiliging & Communicatie, ook een rondetafelgesprek met alle betrokkenen over een actueel issue: een leven lang ontwikkelen in de techniek. De deelnemers waren unaniem: Koningin Maxima had zich inhoudelijk intensief voorbereid en stelde verdiepende vragen over een maatschappelijk actueel en zeer relevant thema. Haske van Aken, projectleider Gelders Vakmanschap: “Zij was onder de indruk van deze samenwerking en benadrukte het belang om juist regionaal partijen te verbinden om zo een leven lang ontwikkelen te realiseren.”

Gelders Vakmanschap stuurgroeplid Robert-Jan de Vries van WIJ Techniek Gelderland/Overijssel/Noord-Nederland verwelkomde haar en legde uit wat de alliantie inhoudt: "Het Gelders Vakmanschap is een voorbeeld van een fantastische publiek-private samenwerking en dit bezoek is daar een erkenning van.”

Onder de indruk van Gelders Vakmanschap
Gelders Vakmanschap biedt om- en bijscholingsmogelijkheden om zo meer mensen te kunnen opleiden voor de technische sector. Gelders Vakmanschap werkt onder andere met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun medewerkers of het aannemen van zij-instromers. Een verbindingscoach begeleidt hen daarbij. Eind 2019 liep deze financiële regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vergoedingen beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden. Tijdens de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die scholingstrajecten hebben gevolgd.

Alle vertegenwoordigers aan tafel
Aan het rondetafelgesprek met Koningin Maxima nam een gemêleerd gezelschap deel. De publiek-private samenwerking Gelders Vakmanschap had hiervoor haar vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband uitgenodigd, onder meer de provincie, WIJ Techniek, Koninklijke Metaalunie, SER, Bouwend Nederland, FNV, Hogeschool Arnhem/Nijmegen en CNV Vakmensen over hun ervaringen en de effecten van de pandemie. Ook een verbindingscoach van Gelders Vakmanschap nam deel aan de tafeldiscussie. Op de agenda stonden drie issues centraal: een leven lang ontwikkelen, arbeidsmarkt en de gevolgen van de Coronapandemie. Koningin Máxima volgt als lid van het Comité van ondernemerschap de ontwikkelingen in het MKB sinds de coronacrisis op de voet.

De structuur staat als een huis
Regiosecretaris Toine Straatman van Koninklijke Metaalunie, lid van de stuurgroep, gaf tijdens het rondetafelgesprek met de Koningin aan dat Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap zijn nut ruimschoots heeft bewezen: “Nu, maar ook als de crisis voorbij is, vormt dit een stevige basis om samen de arbeidsmarktproblematiek voor de Techniek aan te pakken. De structuur staat als een huis, en kan de arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken in de techniek in Gelderland verder helpen. De Provincie is daarin een bijzonder waardevolle partner.” Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland: “Juist nu is investeren in bij- en omscholing belangrijk, zeker in de techniek. We hebben grote ambities op het gebied van techniek, Energietransitie en bouw, daar hebben we iederéén bij nodig. Fantastisch dat Koningin Máxima ons Gelders voorbeeld heeft bezocht.”

Hoog praktisch gehalte van vouchers
Ook Suzanne Reep nam als verbindingscoach van Gelders Vakmanschap aan het rondetafelgesprek deel: “Alle deelnemers benadrukten de urgentie van een leven lang ontwikkelen in de techniek en de stimulerende rol van Gelders Vakmanschap hierin. De consensus en de bereidheid om hier samen mee aan de slag te gaan is groot. Ook in een recente online conferentie van Techniekpact Oost werd aan onze voorbeeldrol hierin gerefereerd. Het voordeel van Gelders Vakmanschap is dat we snel en efficiënt kunnen schakelen met alle betrokkenen op een laagdrempelige wijze. Koningin Maxima wees erop dat er zeer veel initiatieven zijn binnen de techniek op het vlak van financiële ondersteuning van leren en ontwikkelen. Zij vroeg zich af waarom er in het tweede project van Gelders Vakmanschap in eerste instantie niet gekozen is voor vouchers, want dat werkt altijd goed? Dat komt juist vanwege de vele initiatieven en middelen die er zijn. Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. De verbindingscoach wordt ingezet om mee te kijken naar het thema leercultuur en leven lang ontwikkelen binnen dat specifieke bedrijf. En welke initiatieven en middelen daar aan bij kunnen dragen. Om zo de werkgever én de werknemer verder te helpen. Wel is er door corona besloten om nieuwe vergoedingen ter beschikking te stellen. Dit kon snel georganiseerd worden door de laagdrempelige wijze van samenwerken binnen dit project.”

Toekomstbestendige match tussen werkgever en werknemer
Verbindingscoach Linda van den Belt nam niet deel aan het rondetafelgesprek, maar sprak met de Koningin, samen met het bedrijf Henk van Tongeren, op een tussenstop bij dit bedrijf tijdens de rondleiding: “Wij waren onder de indruk van haar inhoudelijke voorbereiding en diepgaande vragen. Zij is een warme en communicatieve persoonlijkheid en zij had zich de materie grondig eigen gemaakt. Tijdens de rondleiding spraken we onder andere met een werknemer van werkgever Henk van Tongeren die concreet gebruik heeft gemaakt van de opleidingsvoucher van Gelders Vakmanschap. Deze werknemer kon dankzij de scholingsgelden van Gelders Vakmanschap een technische opleiding volgen voor geohydrologie. Voor zijn werkgever Henk van Tongeren was dit welkom omdat zij specialistische kennis zelf aan hun medewerkers moeten overbrengen en intern moeten opleiden, wat veel kosten met zich meebrengt. Tegelijkertijd krijgt en behoudt de werknemer door deze opleidingsmogelijkheden de regie over zijn of haar eigen loopbaan. Dé manier om samen met Gelders Vakmanschap voorbereid te zijn op de techniek van de toekomst.”

Start met investeren in organisaties
Anne de Jonge is Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland Regio Oost. Zij nam vanuit de buitenring aan het rondetafelgesprek mee namens Bouwend Nederland. “Aan Koningin Maxima heb ik aangegeven dat Gelders Vakmanschap zich zeer goed inzet voor het bij-, na- en herscholen van werknemers. Echter, de uitdaging wat mij betreft ligt ook bij hoe we werkgevers in staat stellen zich te ontwikkelen. De bouw en infra, de sector namens welke ik spreek, kent een enorme maatschappelijke opdracht. Denk daarbij aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen, maar ook aan de enorme woningbouwopgave en stikstofproblematiek. Hoe nemen we het MKB mee en stellen we hen staat hun kennis te optimaliseren en tegelijk te investeren in hun organisaties? Dat slaagt alleen met de prikkel van een lange termijn visie en opdrachten. En áls zij inderdaad investeren in hun organisatie dan stimuleert dat in onze sector automatisch nut en noodzaak om te investeren in de bij-, na- en herscholing van hun medewerkers. Ondernemers moeten niet alleen opleidingen, maar ook hun organisatie in staat stellen zich te ontwikkelen. Daar vraag ik aandacht voor. Gelukkig werd dit aspect als actiepunt aangehaald en beaamd in het slotwoord van Koningin Maxima.”

Samen de handschoen oppakken
Henk Boes, Actie-agenda LLO SER en Platform Talent voor Technologie; Techniekpact: “Het vertrouwen tussen de partners was het startpunt van Gelders Vakmanschap. De Provincie Gelderland vroeg in vertrouwen en zonder voorwaarden aan sociale partners en technische O&O fondsen naar een ambitieus Leven Lang Ontwikkelen project. Daarbij werd ook nadrukkelijk besproken dat op onderdelen het plan ook mocht falen doordat het zo vernieuwend en experimenteel was. Dat gaf daadwerkelijk ruimte om vernieuwend aan de slag te gaan. Ik kijk tevreden terug op het project tot nu toe, en waardeer het dat ik gevraagd ben als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. Een rol die een vertegenwoordiger van de Actie-agenda LLO van de SER goed past. Naast om-, her- en bijscholing is voldoende instroom natuurlijk ook van groot belang. Aan de Koningin heb ik dan ook aangegeven dat in het primair onderwijs de basis wordt gelegd van de vakman van de toekomst. Hier is nog steeds extra inzet voor nodig. Daarbij past een versterkte samenwerking tussen Rijk en Regio. De Koningin vroeg nadrukkelijk hoe dit te verbeteren. Laten we samen de handschoen oppakken om de infrastructuur in de regio te gaan gebruiken om landelijke doelstellingen mede te realiseren. Ga nog meer dan nu in overleg en realiseer concrete projecten voor de man en vrouw op de werkvloer. Gelders Vakmanschap heeft met al haar verbindingscoaches laat zien dat het ook echt kan. Bijscholing op de werkplek!”

Nieuws en succesverhalen Blijf op de hoogte

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek
Nieuws

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek

Woensdag 24 april, open inloop: Ontdek nieuwe mogelijkheden in de bouw en techniek! Kom langs op Newtechpark in Apeldoorn. Laat je informeren over carrièrekansen en opleidingen!

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'
Nieuws

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'

Veel jonge meiden kiezen niet voor de techniek omdat hun vriendinnen dit ook niet doen, terwijl ze veel beter passen in de techniek! Op de VHTO Girlsday '24 enthousiasmeren we uw meiden!

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023
Nieuws

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023

Online bijeenkomst informatie hybride techniekopleider 1 juni 2023 van 11.00-12.00 uur

Tap eens uit een ander vaatje

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gezamenlijk actieplan van de technische branches in Gelderland