Woensdag 3 jun 2020 Persbericht:Gelders Vakmanschap vergoedt 1000 ontwikkelingsdagen

Eind 2019 is het actieplan ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap 2.0 gelanceerd in Gelderland door de vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en de Provincie Gelderland. Het centrale thema in dit actieplan is stimuleren van leven lang ontwikkelen in het MKB. Corona zorgt ervoor dat levenlang ontwikkelen bij werkgevers en werknemers niet langer hoog op de prioriteitenlijst staat. De impact van Corona vraagt het actieplan 2.0 te wijzigen. Vandaar dat er 1000 vergoedingen beschikbaar komen in Gelderland om werknemers in de techniek op te leiden.

Actieplan Gelders Vakmanschap 2.0

In Gelders Vakmanschap 1.0 bleek dat MKB werkgevers zonder HRM-afdeling beperkt gebruik maakte van de mogelijkheid om scholingsvouchers in te zetten voor in-, door en zij-instroom. Deze MKB-ers leven vaak met de waan van de dag en hebben minder aandacht voor het thema levenlang ontwikkelen. Met subsidie van de provincie Gelderland wordt in het actieplan Gelders Vakmanschap 2.0 mogelijk gemaakt dat verbindingscoaches MKB bedrijven bezoeken om deze werkgevers en hun werknemers te enthousiasmeren én hen rechtstreeks de weg te wijzen naar beschikbare middelen en instrumenten voor een levenlang ontwikkelen. Daar hebben werkgevers profijt van en de positie van werknemers op de arbeidsmarkt verbetert. Via deze weg wil Gelders Vakmanschap MKB-bedrijven bewustmaken van het belang van stimuleren van leercultuur.

De impact van de coronamaatregelen

De corona-pandemie zet het stimuleren van een levenlang ontwikkelen onder druk. Geannuleerde orders, minder werk voor medewerkers en legere agenda’s. De impact van de coronamaatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is groot voor het bedrijfsleven. Werkgevers zijn bezig met de vraag hoe verder.

Voorbereiding op verandering door ontwikkelen

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat werknemers in de technische branche blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering, digitalisering, vernieuwingen in de technische branche volgen elkaar in rap tempo op. Dit vraagt van werknemers dat zij weerbaar en wendbaar zijn, zodat zij andere kennis, vaardigheden en competenties op doen. Gelders Vakmanschap wil ook in deze coronaperiode werknemers in de technische branche blijven stimuleren om te ontwikkelen.

Daarom is binnen het actieplan ruimte gemaakt om 1000 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen aan te bieden. De gedeputeerde Peter Kerris geeft aan; “Provincie Gelderland vindt Leven Lang Ontwikkelen belangrijk. Juist in economisch moeilijke tijden is het verstandig om te investeren in vakmanschap. Werknemers verdiepen, verbreden en verbeteren hun vaardigheden.”

Metaalunievoorzitter Fried Kaanen geeft als reactie op het beschikbaar stellen van vergoedingen voor ontwikkelingsdagen “Scholing van medewerkers is te allen tijde belangrijk. Het waarborgt de innovatieve en concurrerende positie van het MKB-metaal, zowel in goede als in minder goede tijden. Dat de provincie in deze tijd binnen dit project de mogelijkheid biedt om extra scholing te financieren, betekent dat bedrijven in staat zijn hun kennisniveau te verhogen zodat we nu, maar ook na deze crisis een belangrijke rol op concurrerende markten kunnen blijven spelen. De orderpositie loopt misschien terug, maar het kennisniveau stijgt: deze tegemoetkoming draagt daar uiteraard aan bij!”

Han Busker, voorzitter FNV laat weten: ‘Het is heel goed dat het Gelders Vakmanschap op deze manier wordt voortgezet. Levenlang ontwikkelen geeft werknemers de kans zelf invulling te geven aan hun loopbaan en hoe ze zich willen ontplooien. Dat de partners in Gelders Vakmanschap ook in de coronaperiode een manier hebben gevonden om de activiteiten voort te zetten, verdient alle lof.’

De vergoedingen voor ontwikkelingsdagen kunnen aangevraagd worden door werknemers uit Gelderland vanaf 1 juni 2020 tot 31 december 2020. Een werknemer kan voor maximale vijf ontwikkelingsdagen die in de aanvraagperiode worden gevolgd een vergoeding aanvragen. Daarmee is voor één werknemer een maximale vergoeding van 875,- euro voor een ontwikkelingstraject beschikbaar.

Verbindingscoaches ondersteunen werknemers bij het aanvragen van de vergoeding

De vergoedingen worden aangevraagd via de website Gelders Vakmanschap. De verbindingscoach neemt contact op met de aanvrager, kijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden –die ook te vinden zijn op de website- , ondersteunt bij het indienen van de aanvraag en het contact leggen met de opleider. De vergoeding wordt overgemaakt naar de opleider.

De verwachting is dat er een grote vraag naar de ‘vergoeding ontwikkelingsdag’ is. Op de website wordt wekelijks aangegeven hoeveel vergoedingsmogelijkheden er nog beschikbaar zijn.


Noot voor redacties:

Met al uw vragen kunt u terecht bij Haske van Aken, projectleider Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, via 06 – 22 650 244 en E-mail :haske@geldersvakmanschap.nl.


Nieuws en succesverhalen Blijf op de hoogte

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek
Nieuws

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek

Woensdag 24 april, open inloop: Ontdek nieuwe mogelijkheden in de bouw en techniek! Kom langs op Newtechpark in Apeldoorn. Laat je informeren over carrièrekansen en opleidingen!

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'
Nieuws

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'

Veel jonge meiden kiezen niet voor de techniek omdat hun vriendinnen dit ook niet doen, terwijl ze veel beter passen in de techniek! Op de VHTO Girlsday '24 enthousiasmeren we uw meiden!

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023
Nieuws

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023

Online bijeenkomst informatie hybride techniekopleider 1 juni 2023 van 11.00-12.00 uur

Maak werk van technisch vakmanschap

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gezamenlijk actieplan van de technische branches in Gelderland