Dinsdag 18 feb 2020 Gelders Vakmanschap 2.0 gestart

Vanwege het succes komt er een vervolg met plan 2.0. De focus is het vanuit publieke en private samenwerking veelzijdig invullen van een groot aantal vacatures en het ontwikkelen van medewerkers in technische branches in Gelderland.

Voordeel voor werknemers én werkgevers

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Er is een groot tekort aan vakmensen in de techniek. Met Leve(n)lang Gelders Vakmanschap slaan onderwijs, overheid en ondernemers de handen ineen om dit tekort aan te pakken. Samen investeren we in de opleiding van technisch personeel en geven we zij-instromers een kans op een baan in de techniek. Een win/win situatie voor de werkgever en de werknemer. ‘

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten zijn actief gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen we gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren.

In mei 2018 is gestart met het eerste actieplan Gelders Vakmanschap. Aan het einde van de projectperiode kon in oktober 2019 gemeld worden dat meer dan 800 scholingsvouchers ingezet zijn voor zij-instroom, werkenden en ZZP-ers in de techniek. Met de inzet van de vouchers zijn er 335 mensen de techniek ingestroomd in de provincie Gelderland.

Vervolgsubsidie gehonoreerd

Het succes is dermate groot dat de partners het project een vervolg willen geven in Gelders Vakmanschap 2.0. Met eveneens een nieuwe set van speerpunten. Projectleider Haske van Aken blijft ook de kartrekker voor Gelders Vakmanschap 2.0: “We zetten nu vooral in op verbindingscoaches en leren van elkaar. Kortom, nog meer verbinden en nog meer samenwerken met relevante partners. Ook richten we in plan 2.0 de focus meer op het MKB zonder eigen HRM-afdeling. Wat blijft, is de insteek die ook Gelders Vakmanschap 1.0 tot een succes maakte: opereren vanuit de actiestand. Nog meer goed nieuws is dat OOMT Motorvoertuigentechniek is aangehaakt. Wat hen vooral aanspreekt is dat in plan 2.0 beschreven staat dat het levenlang ontwikkelen van werknemers gemotiveerd wordt en dat bedrijven daardoor een leercultuur opbouwen.

Aanbevelingenrapport: fundament onder Gelders Vakmanschap 2.0

De positieve evaluatiepunten uit het aanbevelingenrapport naar aanleiding van Gelders Vakmanschap 1.0 vormen het fundament onder plan 2.0. Haske van Aken: “Het concept van scholingsvouchers passen we aan. We zien namelijk ruim voldoende bestaande middelen en scholingsmogelijkheden in de techniekbranche, vooral vanuit de vele opleidingsfondsen die meedoen. Gericht op instromers, zijinstromers en zittende werknemers. Echter, de doelgroep hiervoor kent vaak de weg niet naar deze middelen en scholing. De arbeidscoaches uit plan 1.0 gaan binnen plan 2.0 met deze match aan de slag in de functie van verbindingscoach. De provincie stelt hiervoor een bijdrage van vijf ton beschikbaar. Vanuit de O&O Opleidingsfondsen is met elkaar de komende twee jaar vijf miljoen ter beschikking voor Gelderland, bedoeld voor instroom-, scholing- en duurzame inzetbaarheidsbevordering. De verbindingscoaches gaan dit budget voor scholingsregelingen van samenwerkende partners maximaal benutten om zij-instroom in de techniek te realiseren. Zij brengen instromers en zijinstromers gericht in contact met deze bestaande middelen en mensen. De verbindingscoaches gaan dus veel meer makelen en schakelen.”

Meer focus op MKB

Tijdens Gelders Vakmanschap 1.0 bleek dat grotere organisaties met een HRM-afdeling zelf goed de weg weten te vinden naar de beschikbare opleidingsmiddelen. Echter, de kleinere organisaties uit het MKB zonder HRM-afdeling kennen deze route vaak niet, maar dragen wel financieel af aan de Opleidingsfondsen. Haske van Aken: “Ook leven deze bedrijven vaak met de waan van de dag en hebben ze minder aandacht voor het thema van een levenlang ontwikkelen. Dit betekent helaas dat ze middelen laten liggen. Hierin gaan de verbindingscoaches een belangrijke rol spelen. Hoe? Door zowel de werkgevers als hun werknemers hiervoor te enthousiasmeren én hen rechtstreeks de weg te wijzen naar deze beschikbare middelen en instrumenten. Kortom, de doelgroep MKB zonder eigen HRM-afdeling krijgt in deze tweede ronde dus extra aandacht. Op die manier willen wij hun leercultuur en het levenlang ontwikkelen stimuleren door deze MKB-bedrijven bewust te maken van het belang van een dergelijke leercultuur.”

‘Leren van elkaar’-sessies

Ook een actiepunt in Gelders Vakmanschap 2.0 is de realisatie van de wens van de provincie dat deelnemende partijen meer van elkaar gaan leren. Haske van Aken: “Het nieuwe actieplan voorziet in middelen voor ‘leren van elkaar”-sessies. In die sessies behandelen we specifieke thema’s. Een voorbeeld? Onze onderwijspartners HAN en de ROC’s van Gelderland pakken dit leren van elkaar gezamenlijk op in sessies met als thema onderwijs. De insteek? Hoe kunnen deze onderwijspartners specifiek het thema van een levenlang leren gezamenlijk richting de werkgevers brengen? Denk aan de derde leerweg of het inzetten van deelcertificaten. Ook een themaonderwerp van een ‘Leren van elkaar’-sessie zal zijn hoe we daadwerkelijk werknemers in beweging krijgen richting een levenlang leren. Aan de sessie met dit thema kan een breed veld deelnemen, variërend van bijvoorbeeld de directe partners en de leerwerkloketten tot en met de werkgeversdienstverlening en het SBB.” Met andere woorden: informatie ophalen bij elkaar, die analyseren en daardoor nog meer kruislings van elkaar leren. Ook besteedt Gelders Vakmanschap 2.0 aandacht aan werknemersontwikkeling. Dit betekent dat het gestimuleerd wordt dat het MBO, in samenwerking met het HBO en private opleiders, een opleidingsaanbod ontwikkelt.

Monitoring geplaatste kandidaten

Uiteraard monitoren we binnen plan 2.0 ook de resultaten van de eerdere acties die zijn uitgezet binnen plan 1.0. Haske van Aken: “De verbindingscoaches gaan de vanuit plan 1.0 ingestroomde kandidaten volgen. Hoe gaat het met hen? Zitten zij op hun plek? Hun ervaringen vormen direct toepasbare input voor Gelders Vakmanschap 2.0. Daar kunnen we dus direct actie op ondernemen.”

Structurele inbedding

Bijzonder is dat alle activiteiten in plan 2.0 in de tijdspanne van een jaar worden uitgevoerd. Dit is een stimulans om ook naar de langere termijn te kijken voor wat betreft de structurele inbedding van de organisatie rondom Gelders Vakmanschap en alle activiteiten. Haske van Aken: “Wat ons daarbij zal kunnen helpen is de subsidieregeling SLIM. Dit staat voor Stimuleren Leercultuur In het MKB. Hiermee kunnen organisaties in het MKB middelen inzetten om hun leercultuur te verbeteren, ook op termijn. Deze ondersteuning kan een meer structurele inbedding geven aan de doelen van Gelders Vakmanschap 2.0.

Kortom, Gelders Vakmanschap 2.0 bouwt voort op de successen van versie 1.0, brengt nieuwe accenten aan én borgt de voortzetting hiervan voor morgen en overmorgen. Doet u ook mee? U bent van harte welkom.

------------------------------------------------

Noot voor redacties:

Met al uw vragen kunt u terecht bij Haske van Aken, projectleider Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, via 06 – 22 650 244 en E-mail :haske@geldersvakmanschap.nl.

Nieuws en succesverhalen Blijf op de hoogte

Coronamaatregelen, wij wijzen jou de weg!
Nieuws

Coronamaatregelen, wij wijzen jou de weg!

We begrijpen dat jij als werkgever tijdens deze coronacrisis in de overleefstand staat. Daarom willen we je graag helpen.

Gelders Vakmanschap 1.0 succesvol afgerond
Nieuws

Gelders Vakmanschap 1.0 succesvol afgerond

Gelders Vakmanschap 1.0 is afgerond. Binnenkort volgt informatie over Gelders Vakmanschap 2.0!

Subsidieregeling bevorderen leercultuur Provincie Gelderland
Nieuws

Subsidieregeling bevorderen leercultuur Provincie Gelderland

De provincie Gelderland stelt op 1 augustus 2019 de subsidieregeling 'sociale innovatie' voor MKB bedrijven open.

Maak werk van technisch vakmanschap

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gezamenlijk actieplan van de technische branches in Gelderland