Dinsdag 23 nov 2021 Gelders & Overijssels Vakmanschap bewijzen sinds 2019; samenwerking werkt!

Er zijn grote personeelstekorten in de sector, of het nu om de bouw-, installatie- of metaalbranche gaat. Hieraan echt iets doen blijkt zeer ingewikkeld. De samenwerking tussen werkgevers, werknemersorganisatie, O&O fondsen en onderwijs met ondersteuning van de Provincies Gelderland en Overijssel werd opgezocht. Binnen Overijssels en Gelders Vakmanschap zijn succesvolle trajecten ontwikkeld om echt impact te maken. Door persoonlijk het gesprek aan te gaan in bedrijven met medewerkers en directie over leercultuur zijn met succes 3000 vouchers uitgereikt. Samenwerking werkt!

Overijssels en Gelders Vakmanschap
Overijssels Vakmanschap en Gelders Vakmanschap zijn sectorale samenwerkingen van beide provincies, vakbonden, werkgeversorganisaties, O&O fondsen en onderwijs. Met de focus op (zij)instroom en Leven Lang Ontwikkelen in de techniek. Daarnaast de inzet op het ontwikkelen van een leercultuur in het mkb-bedrijf. Met kennisdelen en leren van elkaar als onderlegger. Beide Vakmanschappen adviseren werkgevers en (toekomstige) werknemers over beschikbare publieke en private middelen (zoals opleiding- en ontwikkelmogelijkheden van de opleidingsfondsen) binnen de technische branches. Door het Techniekpact geïnspireerd zijn de partners aan het traject begonnen.

In Gelderland en Overijssel totaal 3000 vouchers uitgegeven.

Het succes van beide projecten komt door de inzet van arbeidsmarktcoaches die via directe contact op de werkvloer het gesprek aangaan met directies en medewerkers. Dit gecombineerd met opleidingsvouchers die de medewerkers zelf naar eigen inzicht kunnen uitgeven. Tijdens het bezoek op 26 juni 2020 van HM Koningin Maxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, kwamen deze succesfactoren kwamen ook ter sprake en werden van harte onderschreven.

Verdeeld over tijd en provincies hebben de projecten de volgende verloop gehad.

  • Gelders Vakmanschap 1.0 ging als eerste van start en zette in de periode 2018 – 2019 meer dan 850 scholingsvouchers in. Alsmede het opleiden van 20 hybride docenten. Gebaseerd op dit succes volgde in de periode 2020 – 2021
  • Gelders Vakmanschap 2.0. Met een herijking van het plan werden in de coronaperiode
  • Overijssels Vakmanschap 1.0 speelde zich af in de periode 2019 – 2020 met twee actielijnen: zijinstroom en een Leven Lang Ontwikkelen. Hier werden in totaal 440 scholingsvouchers toegekend. Alsmede het opleiden van 34 hybride docenten. Tijdens Overijssels Vakmanschap 1.0 zijn in de coronaperiode de resterende middelen omgezet en gebruikt voor 547 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen.
  • Overijssels Vakmanschap 2.0 gaat nu van start met een projectleider en de inzet van verbindingscoaches. Binnenkort komt meer informatie beschikbaar.
  • Inmiddels is ook Gelders Vakmanschap 2.0 aan het afronden. En zijn de voorbereidingen getroffen voor versie 3.0.

Corona van grote invloed
Door corona hebben zowel Gelders als Overijssels Vakmanschap beide hun plannen vanaf maart 2020 moeten aanpassen. Het nieuwe doel werd bedrijven en werkgevers te helpen om personeel te binden wanneer er te weinig werk was door personeel bij te scholen in de eigen functie en personeel te helpen in de ontwikkeling naar andere functies. Werknemers en ZZP’ers kregen hulp om juist nu hun kennis te verdiepen, te verbeteren en voor het verbreden van hun vaardigheden. Met als doel wendbaar te blijven in de veranderende technische arbeidsmarkt.

Gelders Vakmanschap tijdens corona Verstrekt zijn meer dan 1.000 ontwikkelingsdagen voor € 175,- per stuk vanuit herbestemming deelbudget Gelders Vakmanschap 2.0. De totale inzet tijdens corona bedroeg hiermee € 175.000.
Resultaten vergoeding ontwikkelingsdagen: uitgegeven vergoedingen per branche in Gelderland:
· 241/Bouw & Infra
· 351/Installatie
· 417/Metaal
· 12/ Mobiliteitsbranche

Overijssels Vakmanschap heeft tijdens corona tussen juni – december 2020 547 opleidingsvouchers verstrekt. De totale inzet tijdens corona bedroeg € 200.000,-.
Resultaten juni – december 2020: uitgegeven vergoedingen per branche
· 52/Bouw & Infra
· 195/Installatie
· 162/Metaal
· 138/Overig

Vooruitblik

De samenwerking blijft nodig. We willen ook in de toekomst in actie komen om de kansen binnen energietransitie en digitalisering door scholing in en naar de technische sectoren te vergroten en daar samen in te investeren. We reiken de hand naar de regio’s en haar scholingsfondsen om deze handschoen op te pakken en toekomstbestendige zij-instroom, werk-naar-werk en van werkloosheid-naar-werk trajecten te realiseren.

Dé missie voor Overijssels Vakmanschap en Gelders Vakmanschap is zorgen dat we klaar zijn voor een wendbare en innovatieve technische arbeidsmarkt, ook in de toekomst.

Aanvullende informatie is te vinden op de websites www.overijsselsvakmanschap.nl en www.geldersvakmanschap.nl.

Nieuws en succesverhalen Blijf op de hoogte

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek
Nieuws

Open Inloop NewTechPark, Bouw & Techniek

Woensdag 24 april, open inloop: Ontdek nieuwe mogelijkheden in de bouw en techniek! Kom langs op Newtechpark in Apeldoorn. Laat je informeren over carrièrekansen en opleidingen!

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'
Nieuws

'Ook voor vrouwen is er een baan in de techniek die past!'

Veel jonge meiden kiezen niet voor de techniek omdat hun vriendinnen dit ook niet doen, terwijl ze veel beter passen in de techniek! Op de VHTO Girlsday '24 enthousiasmeren we uw meiden!

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023
Nieuws

ONLINE informatiebijeenkomst hybride techniekopleider 1 juni 2023

Online bijeenkomst informatie hybride techniekopleider 1 juni 2023 van 11.00-12.00 uur

Maak werk van technisch vakmanschap

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Gezamenlijk actieplan van de technische branches in Gelderland